Etusivu Tuotteet Lannoitteet Flex Lannoitejarjestelma Yleistä tietoa nestelannoitteista

Yleistä tietoa nestelannoitteista

Yleistä tietoa nestelannoitteista
Yleistä tietoa nestelannoitteista

Yleistä tietoa Flex - lannoitteista

Flex - lannoitejärjestelmä huomioi tehokkuus- ja ympäristönäkökulmat.

Lannoitejärjestelmä sisältää kaiken alku-, perus- ja erityislannoitukseen kaikille ulkokasveille kaikissa olosuhteissa.

 

Flex - lannoitejärjestelmäâ

Flex – lannoitejärjestelmä sisältää nestemäiset kasviravinteet ja tietotaidon raaka-aineista tuotantoon ja käytön aina henkilökohtaisiin lannoitusohjelmiin eri kasveille ja aluille huomioiden halutun laadun ja kasvin käyttötarkoituksen.

Järjestelmä perustuu kemiaan, joka on uutta lannoitteissa – kompleksikemia.

Flex – lannoitteista ravinteet on pakattu yhteen kompleksiyhdisteinä. Näin kasvi saa tarvitsemansa ravinteet suoraan näistä yhdisteistä. Sään lämmetessä myös bakteerit vapauttavat ravinteita kompleksiyhdisteistä ja lisäävät ravinteita kasvien käyttöön.

Kompleksi yhdisteet mahdollistavat, etteivät ravinteet huuhtoudu tai etteivät ne muutu levityksen jälkeen. Lisäksi ravinteiden vapautumista voidaan hallita ja kasvi saa ravinteet juuri silloin, kun se niitä tarvitsee.

 

Tunnettavuus

Flex-lannoitteita käytetään Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Tanskassa, Islannissa, Irlannissa, Englannissa, Alankomaissa, Belgiassa ja Saksassa.

Flex lannoitteetä valmistetaan seitsemässä eri tuotantolaitoksessa: 1 Ruotsissa, 3 Norjassa, 2 Irlannissa ja 1 Alankomaissa. Tulevaisuudessa avaamme tuotantolaitoksen Englantiin.

 

Mitkä lannoitteet kuuluvat Flex-lannoitejärjestelmäänâ?

  1. Starttilannoitteet

Starttilannoitteita voidaan käyttää perustuslannoituksena. Starttilannoitteet sisältävät kasvin alkuvaiheissa tarvitsemia ravinteita, kuten fosfori(P), ammoniumtyppeä(N) ja hivenravinteita. Starttilannoitteet sijoitetaan yhteen tai hyvin lähelle siementä tai tainta kylvön tai istutuksen yhteydessä.

  1. Peruslannoitteet

Peruslannoitteet sisältävät typpeä(N), fosforia(P) ja kaliumia(K), sekä hivenravinteita.  Huomioi ravinteiden tarve riippuen maan rakenteesta, kasvista ja toivotusta satotasosta.

  1. Lehtilannoitus

Lehtilannoitteet sisältävät ammoniumtyppeä(N) ja hivenravinteita, kuten magnesium(Mg), mangaani(Mn), kupari(Cu) ja sinkki(Zn). Lehtilannoitteet vaikuttavat kasviin lehtien kautta, jolloin saavutetaan korkea hyötysuhde.

  1. Erityislannoitteet

Erityislannoitteet valmistetaan erityistarpeisiin ja ne valmistetaan viljelijän tarpeiden mukaisesti.

Esim.: Flex N9 w. 8Ca + B (Kalsium-lannoite mansikalle ja muille tihkukasteltaville kasveille)

 

Esimerkkejä A-, B-, C- ja D-luokan lannoitteista

 

  1. Starttilannoitteet *

Ravinteet ilmaistaan alkuaineina

                             Flex Start NP 10-8 ja Zn + hivenravinteet

                             Flex Start NP 7-8 ja Zn + B

                             Flex Start NP 10-5 ja Mg + hivenravinteet

                             Flex Start NPK 3-3-5 ja Zn, B + Mg

  1. Peruslannoitteet *

                             Flex Basis NPK 19-1-4 ja hivenravinteet

                             Flex Basis NPK 6-8-1 ja Zn + Mn

                             Flex Basis NPK 15-2-5 ja hivenravinteet

                             Flex Basis NPK 21-3-3 ja hivenravinteet

                             Flex Basis NK 14-0-6 ja S + hivenravinteet

                             Flex Basis N 24-0-0 ja S

  1. Lehtilannoitteet

             Flex Foliar N 18 ja Mg, Mn + Ca

             Flex Foliar N 18 ja Ca + Mg

  1. Erityislannoitteet

             Flex Basis N9 ja Ca + B                  

             Flex Basis N18 ja Ca + B

             Flex Foliar N 16 ja Mg + Phosphite

* Kaikissa startti- ja peruslannoitteissa on mukana pieni määrä ravinneseosta, jossa voi olla mm. mangaania(Mn), magnesiumia(Mg), sinkkiä(Zn) ja kuparia(Cu).          

Oletko kiinnostunut tästä? Ota yhteyttä!